04/09/2019 17:18
Xem với cỡ chữ

SCIC đạt doanh thu vượt bậc trong nửa đầu năm 2019

Tổng công ty quản lý vốn nhà nước (SCIC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo cho thấy SCIC đạt doanh thu hơn 3,05 nghìn tỷ đồng (tương đương 131,15 triệu USD) trong nửa đầu năm 2019, tăng 762 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Lợi nhuận sau thuế của tổng công ty tăng gần 1,2 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 50% so với cùng kỳ.
Có thể thấy rằng, triển vọng tăng trưởng về hoạt động sản xuất kinh doanh của SCIC trong cả năm 2019 là rất khả thi. Đến ngày 30/6, vốn đầu tư của chủ sở hữu đã góp vào tổng công ty đạt hơn 32,41 nghìn tỷ đồng, tăng 6,37 nghìn tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018.
Tổng tài sản ngắn hạn và dài hạn của SCIC cũng đạt hơn 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6,82 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2018.
Riêng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của SCIC đến ngày 30/6 năm nay đạt hơn 31,61 nghìn tỷ đồng, thu nhập từ các nguồn khác là 36,1 nghìn tỷ đồng.
Tính đến thời điềm 30/6/2019, SCIC đã sở hữu và đầu tư vào 8 đơn vị. Tổng doanh thu của các đơn vị liên kết trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 3,18 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt hơn 1,55 nghìn tỷ đồng. Lãi thu về từ đầu tư của SCIC vào các công ty liên kết khoảng 462 tỷ đồng, tăng 420 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Cũng trong nửa đầu năm 2019, SCIC đã nộp thuế 1,68 nghìn tỷ đồng./.
HN Nguồn:VNA
Tìm theo ngày :