23/05/2019 10:39
Xem với cỡ chữ

Hoàn thiện chính sách kiểm soát chi nguồn vốn ODA

Để hoàn thiện các quy định về kiểm soát nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện các cơ chế chính sách về kiểm soát chi các nguồn vốn này.

Ngày 21/5/2019, KBNN và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo tập huấn sửa đổi Thông tư 111/2016/TT-BTC (TT111, quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) và quy trình kiểm soát, thanh toán, ghi thu ghi chi (GTGC) tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại KBNN. Hội thảo có sự tham gia của các đại diện Ban Quản lý dự án các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (QLN-TCĐN) Bộ Tài chính; các chuyên gia của WB và đại diện của hơn 40 KBNN các tỉnh, thành phố làm công tác nghiệp vụ chuyên môn (kế toán nhà nước và kiểm soát chi NSNN).
Tại hội thảo, các điểm mới trong kiểm soát nguồn vốn ODA tới đây đã được chỉ ra cụ thể như: quy định mở tài khoản, cung cấp các thông tin cho chủ dự án để chủ dự án có thông tin điền đơn rút vốn gửi nhà tài trợ; quy trình tiếp nhận vốn vay từ nhà tài trợ vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án mở tại KBNN; kiểm soát chi, thanh toán cho đơn vị thụ hưởng từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án, hạch toán GTGC các khoản chi từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án mở tại KBNN; thời hạn hạch toán GTGC kế hoạch năm; công tác chuyển dự toán còn lại chưa thực hiện tương ứng số chính phủ đã nhận nợ chưa chi cho dự án sang năm sau; công tác đối chiếu và sao kê tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án...
Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhau trao đổi về những điểm mới sửa đổi cập nhật, bao gồm cả những chia sẻ về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện trong thực tế, qua đó đóng góp trực tiếp những ý kiến xây dựng hoàn thiện quy định mới được sửa đổi bổ sung về quản lý nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Đại diện của KBNN và WB ghi nhận, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu để xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách; đồng thời cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ, cùng phối hợp tham gia hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thẩm quyền của các đơn vị quản lý. KBNN và Cục QLN-TCĐN Bộ Tài chính tiếp thu, tổng hợp toàn bộ vướng mắc để có hướng dẫn địa phương thực hiện được thuận lợi cũng như khẩn trương hoàn thiện sửa đổi TT111 và các cơ chế khác có liên quan tới việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA để triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn ODA được thuận lợi, đúng quy định./

Đào Huyền theo Thời báo Tài chính

Tìm theo ngày :