08/05/2019 17:40
Xem với cỡ chữ

Hội thảo về tăng cường tiếp cận thị trường vốn

Ngày 8/5/2019 tại Khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo với chủ đề "Tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn ở Việt Nam". Hội thảo do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) phối hợp tổ chức.

Hội thảo lần này quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, các doanh nghiệp cũng như các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Đại diện Ban Cân đối kế hoạch VDB tham dự Hội thảo.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe các diễn giả trình bày một số tham luận về giải pháp phát triển thị trường vốn Việt Nam trong bối cảnh hiện tại nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tốt hơn.
Các diễn giả và đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến việc hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan (Luật Chứng khoán,  Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…) cũng như đổi mới phương thức hoạt động của các chủ thể trên thị trường vốn (các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các doanh nghiệp phát hành, và các trung gian môi giới…) nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động vốn trên thị trường nhiều tiềm năng này.
 Hội thảo là cơ hội để VDB nắm bắt thông tin về sự phát triển của thị trường chứng khoán phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch huy động vốn cũng như chính sách cho vay, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới./.

Ban Cân đối kế hoạch

Tìm theo ngày :