18/04/2019 15:49
Xem với cỡ chữ

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Thông tư hướng dẫn việc đào tạo khởi sự quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại các DNNVV, tổ chức các chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho các DNNVV, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các DNNVV.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của DNNVV có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.
Người lao động, cán bộ quản lý của DNNVV được cấp tài khoản, để tham gia học tập tại hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng web hoặc trên thiết bị di động thông minh.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2019.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 15/CT-TTg quy định các bước cụ thể thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV có hiệu lực vào ngày 1/1/ 2018.
Ngày 8/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/ND-CP quy định chi tiết về đầu tư cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, nghị định có hiệu lực vào ngày 11/3/2018.
Khoản vốn đầu tư từ tổ chức tài chính nhà nước của địa phương cho một doanh nghiệp nhận đầu tư không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp đó huy động được từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư.
Thời hạn đầu tư từ ngân sách địa phương tối đa là 05 năm kể từ thời điểm đầu tư. Trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm đầu tư, tổ chức tài chính nhà nước của địa phương tiến hành chuyển nhượng cổ Phần, Phần vốn góp tại doanh nghiệp nhận đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân.
Các DNNVV chiếm trên 97% tổng doanh nghiệp trong nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp cho ngân sách nhà nước. /.

HN Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :