16/04/2019 15:39
Xem với cỡ chữ

Được đặt cọc bằng ngoại tệ khi tham gia đấu giá cổ phần DNNN

Từ 13/5/2019, nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá mua cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc NHN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư 03 được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại DNNN và DN có vốn nhà nước.
Theo đó, Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Thông tư 32 theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau: mua cổ phần tại DNNN thực hiện cổ phần hoá được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại DNNN đầu tư vào DN khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mua cổ phần, phần vốn góp của DNNN đầu tư vào DN khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp. Trường hợp đấu giá không thành công, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).
Theo NHNN, quy định tại Thông tư 03 nêu trên sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam để tham gia đấu giá các DNNN khi cổ phần hoá và khi thoái vốn, góp phần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

Đào Huyền theo Thời báo Tài chính

Tìm theo ngày :