09/04/2019 15:08
Xem với cỡ chữ

Các tổ chức tín dụng đã thu hồi gần 8,8 tỷ USD nợ xấu

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến cuối quý I/2019, các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã giải quyết được hơn 204,4 nghìn tỷ đồng (8,77 tỷ USD) nợ xấu, tương đương 40,1% tổng nợ xấu.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy năm 2018 các TCTD đã xử lý được 149,22 nghìn tỷ đồng (6,37 tỷ USD) nợ xấu.
Năm 2019, NHNN sẽ tập trung vào xử lý nợ xấu để giảm tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống, bao gồm cả nợ xấu đã bán cho VAMC, từ 6,6% vào cuối năm 2018 xuống còn dưới 5% vào cuối năm nay.
Chiến lược phát triển cho ngành ngân hàng đến năm 2025, được phê duyệt vào tháng 8/2018, cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% tổng dư nợ.
Để đạt được mục tiêu trên, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã yêu cầu các TCTD rà soát, cập nhật kế hoạch xử lý nợ xấu chi tiết từng năm cho đến năm 2022.
Đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác mua nợ đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC và được VAMC ủy quyền bán nợ, còn VAMC phải tăng tốc độ xử lý nợ xấu và tài sản thế chấp đã mua theo cơ chế thị trường.
Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành các quy định và chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm cải thiện các tiêu chuẩn an toàn trong hệ thống ngân hàng, góp phần nâng cao năng lực quản trị và quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II.
NHNN đang dự thảo thông tư quy định về mua bán và xử lý nợ xấu của các TCTD với mục đích buộc các tổ chức này phải tập trung nhiều hơn cho công tác xử lý nợ xấu.
Theo dự thảo, các TCTD tư nhân vẫn giữ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành - có nghĩa là họ chưa xử lý được nợ xấu tại VAMC - sẽ không được phép trả cổ tức bằng tiền mặt để nâng cao năng lực tài chính và tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt được thanh toán./.

HN Nguồn: TTXVN

Tìm theo ngày :