Bán tài sản
* Tên tài sản đấu giá là: Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, gồm:
Ngày 31/03/2020   |Xem tiếp
(để trả nợ vay cho Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hoa Phương) nội dung thông tin về tài sản như sau:
Ngày 25/03/2020   |Xem tiếp
Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo việc bán đấu giá tài sản là tàu Tràng An 05 đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá (thông tin đăng tải theo Thông báo đấu giá số 08.4/2020/TB-VNA ngày 16/03/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA).
Ngày 18/03/2020   |Xem tiếp
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Ngày 13/03/2020   |Xem tiếp
Là các doanh nghiệp được Bộ Tài chính thông báo có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản, có nhu cầu tham gia thực hiện dịch vụ thẩm định giá tài sản tham gia thẩm định giá:
Ngày 11/03/2020   |Xem tiếp
Tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đăng ký mua tài sản.
Ngày 10/03/2020   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất: 11.562m2; Công trình xây dựng trên đất: nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, công trình kiến trúc; MMTB sản xuất giấy bao bì thành phẩm, MMTB sản xuất xeo giấy, phương tiện vận chuyển, thiết bị văn phòng.
Ngày 21/02/2020   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá là toàn bộ quyền sở hữu công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 912570, số vào sổ cấp GCN: CT 00886 đối với thửa đất số 575, tờ bản đồ số 255-A; diện tích đất thuê 11.837m2 tại Khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cấp ngày 15/02/2011 đứng tên Công ty TNHH Duy Tân, gồm:
Ngày 14/02/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :