Tài chính
Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
Ngày 09/07/2020   |Xem tiếp
Bộ Tài chính đang yêu cầu một số đơn vị chức năng thuộc Bộ rà soát, đánh giá việc thi hành pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến việc thành lập, quản lý và sử dụng đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước để đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý các quỹ này.
Ngày 07/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 29/06/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.
Ngày 30/06/2020   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Ngày 26/06/2020   |Xem tiếp
Thông tư số 20/2020/TT-BTC được ban hành là cơ sở pháp lý về tài chính đối với nhiệm vụ mới của BHTG Việt Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2020.
Ngày 11/06/2020   |Xem tiếp
Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đặt chỉ tiêu xử lý 50 nghìn tỷ đồng nợ xấu (2,15 tỷ USD) trong năm nay.
Ngày 08/06/2020   |Xem tiếp
Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ngày 6/6 cho biết, Ban giám đốc WB đã phê duyệt khoản vay IDA với tổng mức cam kết 84,4 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách chính sách đa ngành, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngày 08/06/2020   |Xem tiếp
Theo báo cáo mới được công bố của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), công ty đang xúc tiến thành lập sàn giao dịch nợ VAMC nhằm quản lý, khai thác thông tin về các khoản nợ.
Ngày 03/06/2020   |Xem tiếp
Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến ngày 31/5, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là hơn 112.652 tỷ đồng, đạt 25,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.
Ngày 01/06/2020   |Xem tiếp
Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
Ngày 28/05/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :